ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Φωτογράφηση γάμου
 • Ξενοδοχεία
 • Βιντεοσκοπήσεις- κινηματογράφηση- μοντάζ
 • Επαγγελματικές Λύσεις στις ζωντανές μεταδόσεις
 • Ψηφιακή επεξεργασία Εικόνας
 • Ψηφιακά Αλμπουμς
 • Photobooks
 • Εκτυπώσεις από όλα τα ψηφιακά μέσα και κινητά τηλέφωνα
 • Φωτογραφίες διαβατηρίου -Ταυτότητας
 • Εκτύπωση φωτογραφιών σε μπλούζα, κουπα, πορσελάνη, καμβά
 • Δημιουργία DVD Video από κάθε μέσο
 • Φωτοτυπίες Βιβλιοδεσίες - Πλαστικοποιήσεις
 • Πώληση φωτογραφικών ειδών
TOP